top of page
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΕΠΑΚ ΤΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Συντονιστής έργου)

Το ΤΕΠΑΚ ιδρύθηκε το 2007, και είναι το νεαρότερο από τα τρία κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Σε λιγότερο από μια δεκαετία, το ΤΕΠΑΚ έχει να επιδείξει ραγδαία ανάπτυξη και εντυπωσιακό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων από εθνικές και Ευρωπαϊκές πηγές., επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική διεθνή αναγνώριση. Έχει καταλάβει υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων, Συγκεκριμένα, στα Times Higher Education World University Rankings 2017-18 κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 (από 401-500 την αμέσως προηγούμενη χρονιά). Ο ίδιος οργανισμός κατατάσσει το ΤΕΠΑΚ στη 16η θέση ανάμεσα στα μικρά κορυφαία πανεπιστήμια, και στη 2η θέση ανάμεσα στα 50 κορυφαία πανεπιστήμια της Νέας Ευρώπης, δηλαδή των 13 χωρών που εντάχθηκαν στην ΕΕ από το 2004.

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής (Σχολή Επιστημών Υγείας) είναι το μεγαλύτερο τμήμα σε αριθμό φοιτητών, με 400 προπτυχιακούς φοιτητές, 80-100 φοιτητές σε μεταπτυχιακά προγράμματα και άνω των 40 υποψήφιων διδακτόρων. Αποτελεί εθνικό σημείο αναφοράς στη Νοσηλευτική και Μαιευτική εκπαίδευση. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν το πρόγραμμα μάστερ (MSc) στη Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας, με πέντε κατευθύνσεις συμπεριλαμβανομένης αυτή της Κοινοτικής Νοσηλευτικής, και το πρόγραμμα μάστερ (MSc) στη Μαιευτική.

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα  και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, καταγράφει μεγάλη επιτυχία στην εξασφάλιση ερευνητικών κονδυλίων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης. Με υψηλή παραγωγικότητα σε ερευνητικό συγγραφικό έργο, το Τμήμα έχει καθιερωθεί ως κέντρο αναφοράς στην έρευνα στις Επιστήμες Υγείας στη Κύπρο, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική διεθνή αναγνώριση (σύνολο ετεροαναφορών στο Google Scholar >10000, h-index=56, i10-index=205). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αναπτύσσονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο σε θεματολογία όσο και σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αναπτύσσεται ερευνητικό έργο σε θέματα Μαιευτικής, παιδικής και μητρικής υγεία, αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγεία, το οποίο συχνά αποτελεί τη μόνη πηγή διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων στους συγκεκριμένους τομείς στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, μελέτες έχουν διερευνήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των γυναικών της Κύπρου όσον αφορά στην επιλογή του τόπου τοκετού, την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και την ικανοποίηση των γυναικών, την εμπειρία, τις πρακτικές και τους προσδιοριστικούς παράγοντες του θηλασμού, τις υφιστάμενες πρακτικές προστασίας του θηλασμού στα μαιευτήρια του τόπου, την επιλόχεια κατάθλιψη και πολλά άλλα.

 

Με ισχυρό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, υψηλά στις προτεραιότητες του Τμήματος είναι η διασύνδεση με την κοινωνία και η ενίσχυση της συνεργασίας με όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους στο χώρο της Υγείας (επιστημονικές εταιρείες, ΜΚΟ, οργανωμένα σύνολα και πολίτες).

Best Beginnings

Η Best Beginnings είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση του Ηνωμένου Βασιλείου,  η οποία δραστηριοποιείται για τη αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία των παιδιών και για τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους. Το έργο της στοχεύει στη περίοδο της ζωή του παιδιού όπου τίθενται τα θεμέλια για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή – από πριν την σύλληψη έως και τα τρίτα του γενέθλια. Πολλά ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι, με τη βέλτιστη συνεργασία της οικογένειας, αυτή η περίοδος αποτελεί μοναδικό «παράθυρο ευκαιρίας» για την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και την ετοιμότητα του για το σχολείο. Η στόχευση σε αυτή την περίοδο της ζωής του παιδιού προσφέρει τη δυνατότητα να αρθεί το συσσωρευμένο από προηγούμενες γενεές κοινωνικό μειονέκτημα και παρέχει ευκαιρίες για κοινωνική κινητικότητα προς τα άνω.

 

Για τη βελτίωση της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας όλων των παιδιών, η Best Beginnings θέτει ως στόχο την μείωση των ανισοτήτων στη πρόσβαση στη πληροφόρηση, ώστε όλες οι οικογένειες να είναι σε θέση να παρέχουν στα παιδιά τους το καλύτερο ξεκίνημα στη ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερα σημαντική είναι η ενημέρωση και η ενδυνάμωση των οικογενειών στα πιο μειονεκτικά στρώματα του πληθυσμού, αλλά και των επαγγελματιών που τους στηρίζουν. Το έργο της ΒΒ, χαρακτηρίζεται από την ακεραιότητα, την καινοτομία, τη συμμετοχικότητα και τη συνεργασία τόσο με τις οικογένειες όσο και τους επαγγελματίες, τους επαγγελματικούς φορείς και άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Με τη χρήση των νέων μέσων, της τέχνη και της τεχνολογίας, η ΒΒ δημιουργεί πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις ώστε να προσεγγίσει τις πιο δύσκολα προσβάσιμες κοινωνικές ομάδες και να λειτουργήσουν ως ο καταλύτης για καθοριστική αλλαγή.

Το έργο της ΒΒ βασίζεται στη φιλοσοφία της συν-δημιουργίας, ώστε το υλικό να είναι προϊόν συνεργασίας με τους γονείς και τους επαγγελματίες.  Για να παρέχει σε όλους τους μέλλοντες και νέους γονείς τη γνώση και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται ώστε να μεγιστοποιήσουν την δική τους ευημερία αλλά και την φυσική, συναισθηματική και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους, η ΒΒ δημιουργεί ποικίλους εκπαιδευτικούς πόρους, όπως κινηματογραφικό υλικό, DVDs, εφαρμογές για κινητά, έντυπο υλικό και περιοδικά. Με μεγάλη εμπειρία στην κινηματογράφηση και με ιδιαίτερη ευαισθησία, στο υλικό της ΒΒ, οι γονείς μοιράζονται με άλλους γονείς τις εμπειρίες τους από το δικό τους ταξίδι στη γονεΐκότητα. Μέχρι σήμερα, η ΒΒ έχει απευθυνθεί σε πέραν των 2 εκατομμυρίων οικογενειών. Η αξιολόγηση της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας αυτών των πόρων υποστηρίζει ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας, όπως οι μαίες και οι επισκέπτριες υγείας, ως συμπληρωματικά εργαλεία στον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στην BB εργάζονται 16 άτομα με πλήρη απασχόληση και 50 εθελοντές.

Birth Forward

Ο Birth Forward είναι ένας ΜΚΟ με έδρα την Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2015 από παθιασμένους γονείς από όλα τα κοινωνικά στρώματα και επαγγελματίες υγείας, με στόχο τη ενδυνάμωση της ευρύτερης κουλτούρας τόσο στη Κύπρο όσο και παραπέρα γύρω από τη γέννηση ενός παιδιού. Ο BF είναι ένας νεοσύστατος αλλά πολύ δραστήριος οργανισμός που δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την γονεΐκότητα. Η γεφύρωσης του φάσματος που αρχίζει από πριν τη σύλληψη μέχρι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού αποτελεί βασική φιλοσοφία του BF, καθώς και η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγιση των ζητημάτων.

 

Ο Birth Forward στηρίζει τους γονείς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου της δημιουργίας μιας οικογένειας και συνηγορεί για την αυτονομία τους στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων που αφορούν την ευημερία των ιδίων και της οικογένειας τους. Σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης προς τους γονείς και τους επαγγελματίες αναφορικά με όλα τα στάδια του προγραμματισμού, της δημιουργίας και της ανατροφής μιας οικογένειας στην Κύπρο. Στο έργο του, ο BF υποστηρίζεται από Διεθνή Διεπιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας ο ρόλος είναι να παρέχει καθοδήγηση και να αξιολογεί σχετικό υλικό στο πλαίσιο της τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής και σχετικών κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.

 

Ο BF αναπτύσσεται συνεχώς, και σήμερα διατηρεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών που εκτείνεται σε όλες τις άκρες του νησιού με παραπάνω από 100 μέλη.  Ο Birth Forward υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους για παροχή στήριξης, ενημέρωσης και σχετικών υπηρεσιών μέσω α) της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πληροφορίες για παρεχόμενες υπηρεσίες είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,  β) της διανομής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού ή άλλων εκπαιδευτικών πόρων για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την υγεία των παιδιών, το οποίο ετοιμάζεται σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και στη βάση ερευνητικών τεκμηρίων, γ) της διοργάνωσης εκδηλώσεων, βιωματικών εργαστηρίων, ημερίδων, συνεδρίων, και συμβουλευτικών ομάδων εργασίας και δ) κοινωνικών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη φροντίδα του παιδιού.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2018, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Το νέο Πανεπιστήμιο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα (~ 24.119 φοιτητές). Το Πανεπιστήμιο, με βάση τη μακρά και επιτυχημένη παράδοση των ιδρυτικών ιδρυμάτων, παρέχει υψηλού επιπέδου προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε συγκεκριμένους τομείς. Το ΠΔΑ διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με άλλα εγχώρια και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το επίπεδο των σπουδών και της έρευνας. Το ΠΔΑ συμμετέχει ενεργά σε διάφορα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για διεθνή συνεργασία, έρευνα και διάδοση της γνώσης. Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής διατηρεί δύο πανεπιστημιουπόλεις στο Αιγάλεω της Αθήνας, στην περιοχή που βρισκόταν η αρχαία Ακαδημία του Πλάτωνα. Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής προσφέρει 26 προπτυχιακά και 40 μεταπτυχιακά προγράμματα σε διάφορους τομείς της μηχανικής, της οικονομίας, της υγείας, της τέχνης και της επιστήμης τροφίμων. Αποτελείται από πέντε σχολές και είκοσι έξι τμήματα (Σχολή Μηχανικών με 8 τμήματα, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας με 6 τμήματα, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού με 4 τμήματα, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με 6 τμήματα και Σχολή Επιστημών Τροφίμων με 2 τμήματα).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΔΑ)

Evangelische Hochschule Berlin

Το Protestant University of Applied Sciences του Βερολίνου είναι εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα για επαγγέλματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κοινωνική εργασία, Προσχολική εκπαίδευση, Προτεσταντική θρησκευτική εκπαίδευση,  Νοσηλευτική και Μαιευτική. Το 2016, είχε 1430 εγγεγραμμένους φοιτητές. Στο Πανεπιστήμιο εργάζονται περίπου 150 ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά μέλη. Το Τμήμα Μαιευτικής ιδρύθηκε το 2013 και διαθέτει 4 μέλη στο εκπαιδευτικό προσωπικό (4 καθηγητές και 1 λέκτορα) και περίπου 15 μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Στο Τμήμα φοιτούν αυτή τη στιγμή 120 φοιτητές, με εισδοχή περίπου 40 φοιτητών ετησίως. Ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων προσφέρεται σε εγγεγραμμένες μαίες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων ώστε να αναβαθμίσουν τα ακαδημαϊκά τους προσόντα.

 

Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον για την εκπαίδευση των μαιών σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα της Μαιευτικής (BSc) επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη μαιευτική φροντίδα, η οποία είναι γυναικο-κεντρική, βασισμένη σε ερευνητικά τεκμήρια και προσανατολισμένη στην ενσυναίσθηση ειδικότερα στη περίπτωση τραυματικής εμπειρίας.

Η COSMOANELIXIS είναι ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός που προσφέρει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ειδίκευσης στις Προγεννητικές Επιστήμες και Επιστήμες Ζωής. Στόχος της είναι να υπηρετεί την κοινότητα των επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας αλλά και όλων των ανθρώπων έτσι ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται το πώς η πρωτογενής πληροφορία εντυπώνεται στον άνθρωπο από πριν την σύλληψη, κατά την διάρκεια της κυοφορίας του, στην γέννα και τα πρώτα χρόνια μετά και πώς αυτά τα εντυπώματα ενεργοποιούνται μεταγεννητικά, στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή, αλλά, και το πώς τα συστήματα λειτουργούν και προάγουν την ζωή. Για την υλοποίηση των στόχων της, η cosmoanelixis συμμετέχει σε 1. προγράμματα Ακαδημαϊκής Έρευνας, στα πλαίσια της Salutogenesis και της Θεωρίας της Πολυπλοκότητας, 2.Προσφέρει online και onsite Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξειδίκευσης στην Προγεννητική  Ψυχολογία και 3. Υποστηρίζει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και την Κοινότητα των Επαγγελματιών λειτουργώντας το Ακαδημαϊκό Περιοδικό “The International Journal of Prenatal & Life Sciences”. Επιπλέον, η Cosmoanelixis σχεδιάζει, πιλοτάρει, αξιολογεί και υλοποιεί νεωτεριστικά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και επιστημονικά εργαλεία στον χώρο της διάχυσης της γνώσης και δημιουργεί πρωτοπόρα κοινωνικά,παιδαγωγικά προγράμματα και προγράμματα Αρχέγονης Προαγωγής Υγείας για Έγκυα Ζευγάρια με εστίαση το Αγέννητο Παιδί.

Η Cosmoanelixis συνεργάζεται με άλλες ίδιας φιλοσοφίας κοινότητες σε όλον τον κόσμο και διοικείται από ένα διευρυμένο Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό, Εκδοτικό και Συμβουλευτικό Συμβούλιο.

COSMOANELIXIS

Υπουργείο Υγείας Κύπρου

Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου στηρίζει τις δραστηριότητες του "Baby Buddy Forward" ως Συνεργαζόμενος Φορέας. Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει στο έργο χωρίς προϋπολογισμό ή άμεση ευθύνη υλοποίησης συγκεκριμένου πακέτου εργασίας. Ως ο αρμόδιος εθνικός φορέας, το ΥΥ αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο ώστε να αναπτυχθεί η απαραίτητη διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να θέσει τις προγραμματισμένες δράσεις και δραστηριότητες του έργου υπό την αιγίδα του και να προάγει τη διάχυση και χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου Baby Buddy στην επαγγελματική κοινότητα του τόπου προς όφελος των μέλλοντων και νέων γονέων. Η υποστήριξη του ΥΥ στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θεωρείται ένα φυσικό επόμενο βήμα στο πλαίσιο της αποστολής του για τη βελτίωση της περιγεννητικής εκπαίδευσης, της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και της Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο.

bottom of page