top of page

ΟΡΑΜΑ

 • Facebook App Icon
 • Twitter App Icon

Τι θα κάνουμε και πως

Baby Buddy Forward

Το πρόγραμμα “Baby Buddy Forward” έχει λάβει χρηματοδότηση από το Erasmus+ στον άξονα προτεραιότητας «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το τριετούς διάρκειας έργο (Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2020) υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εταίρους και αφορά στη δομημένη ερευνητική διαδικασία μέσω της οποίας θα συνδιαμορφώσουμε με τους  επαγγελματίες υγείας και τους ίδιους τους γονείς τη θεματολογία και το υλικό του Baby Buddy για την Κύπρο (την Ελλάδα και ακόμα παραπέρα). Οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες του έργου αποσκοπούν  

 • Στην ανάπτυξη του διαλόγου με τους μέλλοντες και νέους γονείς και την αποτύπωση των δικών τους εμπειριών, προσδοκιών και επιθυμιών

 • Στην ενεργό διαβούλευση με τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς και τους επαγγελματίες υγείας για να συμβουλεύσουν και να κατευθύνουν την διαδικασία του καθορισμού προτεραιοτήτων

 • Στη διαμόρφωση της θεματολογία και στη ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας και των ίδιων των γονέων ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μέλλοντων γονέων

 

Το νέο εκπαιδευτικό εργαλείο θα βασίζεται στο πρότυπο του υφιστάμενου πολύ-βραβευμένου Baby Buddy, μια διαδικτυακή πλατφόρμα με συνοδευτική εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας (mobile app), η οποία δημιουργήθηκε από τον οργανισμό και εταίρο μας στο πρόγραμμα Best Beginnings . Το πρωτότυπο Baby Buddy φέρει τη σφραγίδα εμπιστοσύνης τόσο του Department of Health του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και όλων των σχετικών εθνικών επιστημονικών φορέων. Στη νέα διευρυμένη του εκδοχή, το Baby Buddy θα ενισχυθεί με νέο εκπαιδευτικό υλικό, πολιτισμικά προσαρμοσμένο πρώτιστα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της Κύπρου. Το υλικό θα είναι στα Ελληνικά, όπως επίσης στη Τούρκικη, Ρωσική, Αραβική, και Αγγλική γλώσσα, ώστε το υλικό για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Κύπρου, όπως επίσης να μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιηθεί πέραν των συνόρων της Κύπρου, στην Ελλάδα, σε κοινότητες μεταναστών στην Γερμανία και ακόμα παραπέρα.

Το Baby Buddy Forward στοχεύει στη δημιουργία ενός πληροφοριακού πολύγλωσσου οδηγού για να συντροφεύσει το «ταξίδι της γονεΐκότητας» με πλούσιο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, σε εύκολα κατανοητή γλώσσα και προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή το χρειάζονται.

Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει επί καθημερινής βάσης από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης μέχρι και τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του παιδιού χρήσιμες πληροφορίες, βασισμένες σε ερευνητικά τεκμήρια, σε σύντομα και περιεκτικά κείμενα. Με τη συγχρηματοδότηση του Erasmus Plus, παίρνουμε το Baby Buddy στο πρώτο του διεθνές ταξίδι με πρώτο σταθμό την Κύπρο και από εκεί ακόμα παραπέρα! Καθοδηγούμενοι από τις αρχές της διεπιστημονικής συνεργασίας και της συνδημιουργίας, θα αναπτύξουμε μαζί τη διαδικασία της αξιολόγησης της καταλληλότητας και της πολιτισμικής προσαρμογής του Baby Buddy σε ένα νέο κοινωνικοπολιτισμικό και γλωσσικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ότι θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των γονέων.

Baby Buddy Forward ονομάζουμε τη διαδικασία με την οποία θα δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα για το «ταξίδι της μετάβασης στη γονεΐκότητα», ανοικτής πρόσβασης χωρίς κόστος εγγραφής. Θα σχεδιαστεί με την ενεργό συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας και φυσικά των ίδιων των γονέων ώστε να αποτελέσει

 • Ένα αξιόπιστο καθημερινό σύντροφο (και φίλο) όλων των μέλλοντων γονέων στο δικό τους ταξίδι της γονεΐκότητας

 • Ένα συμπληρωματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ρόλου.

 • Ένα μέσο ενίσχυσης της επικοινωνίας μεταξύ των μέλλοντων γονέων και των επαγγελματιών υγείας

Αξίες

Πιστεύουμε ότι όλοι είναι σε θέση να διαμορφώσουν αποφάσεις σημαντικές για τη ζωής τους με τη βοήθεια της γνώσης και πιστεύουμε στη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. Κατά την εγκυμοσύνη και τη μετάβαση στο γονεΐκό ρόλο, η πρόσβαση σε έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, βασισμένη σε ερευνητική τεκμηρίωση, βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές ειδικών, είναι δικαίωμα όλων. Σημαντική πηγή στήριξης αποτελούν επίσης οι εμπειρίες άλλων γονέων που έκαναν το δικό τους ταξίδι της γονεΐκότητας. Τόσο η πληροφοριακή όσο και η συναισθηματική στήριξη συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ώστε όσοι αρχίζουν τώρα το ταξίδι τους να είναι σε θέση να διαμορφώσουν ενημερωμένες επιλογές, στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ιδίων και της οικογένειας τους.

Βασικές αρχές

Η διαδικασία που διέπει τη δημιουργία του Baby Buddy βασίζεται στη φιλοσοφία της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης. Είναι μια προσέγγιση με την οποία:

 • Θέλουμε να μιλήσουμε από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας με τους ειδικούς και φυσικά τους ίδιους τους γονείς ώστε να συγκεντρώσουμε τη συλλογική σοφία η οποία συνδυάζει την πείρα με την εμπειρία.  

 • Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των γονέων σε όλα τα στάδια μιας από κοινού δημιουργίας

 • Θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα της συνιδιοκτησίας και της περηφάνιας για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα είναι απόκτημα όλων προς αμοιβαίο όφελος.
   

Γνωρίζουμε τις ανάγκες μας. Προτείνουμε τις δικές μας λύσεις. Μαζί καθορίζουμε την επιτυχία.

bottom of page